Leiderschap door te sturen op mens én resultaat


Het ontwikkelen van leiderschap is een continu proces, want niets is zo onvoorspelbaar als menselijk gedrag. Wij helpen je graag jouw vaardigheden te ontwikkelen zodat jij stappen zet naar jouw ideale mix van mens- en resultaat gestuurd leiderschap. Resultaatgerichtheid geeft je een duidelijke focus, toewerken naar een gezamenlijk doel. De Mensgerichtheid zorgt ervoor dat ieders talenten tot hun recht komen.

Wij onderscheiden drie fasen in het ontwikkelen van leiderschap:

1. IK – wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik? In deze fase maak je een deep dive naar je waarden, je persoonlijke geschiedenis, je kwaliteiten en valkuilen. Daarnaast kijken we naar jouw beperkende gedachten.

2. IK & DE ANDER – hoe is je 1 op 1 interactie met een ander? Wat is jouw leiderschapsstijl, hoe kun je situationeel leidinggeven, hoe beïnvloed je anderen en hoe ga je om met weerstand? 

3. IK & MIJN TEAM – een essentiële fase voor leiders die een team aansturen. Hoe zijn de onderlinge verhoudingen in het team? Wat zijn veel gebruikte team modellen en hoe zijn die van toepassing op jouw team? Hoe gedraag jij je als leider op het moment dat je uit je comfort zone wordt gehaald en terugvalt op primair gedrag?

We werken graag vanuit de basis van Insights Discovery zodat we allemaal dezelfde kleurrijke taal spreken. Dit is ook zeer effectief in het spiegelen op gedrag en de herleiding van de oorsprong hiervan.

Naast het ontwikkelen van jouw leiderschap hierop is het ook aan te bevelen om te kijken naar een programma voor teamontwikkeling van het hele team. Het zijn immers communicerende vaten.

Nieuwsgierig geworden?

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Insights Discovery
Talenten Kwaliteiten
Notitieboekje voor 1-op-1 gesprekken

Leiderschap door te sturen op mens én resultaat | www.gotts.nl